Om oss

SJSol

SJ Sol AS er et selskap med hovedkontor i Kristiansand og distribusjon i Flekkefjord/Kvinesdal. Vi leverer tjenester og grossistprodukter til hele Sør-Norge. SJ Sol leverer kvalitetsprodukter innen solcelle-segmentet til konkurransedyktige priser. Dette omfatter Solcellepaneler, festemateriell, ledninger, invertere, prinsippskisser, prosjektering, teknisk rådgivning, 3D tegninger, 3D video, produksjonsberegninger, miljørrapportering, kalkulasjon av vind og snølast og generell rådgivning for å sikre kunden det mest optimale solcelleanlegget.

SJSol

SJ Sol gjør det enkelt for deg å sikre selvforsyning, samt. produksjon av egen kortreist, grønn strøm. SJ Sol ble startet i 2021 da strømprisene gradvis økte og behovet for å være selvforsynt med strøm ble en realitet for å spare penger.

Miljø

Teamet bak SJ Sol er satt sammen av en rekke ulike miljøer for å skaffe knallgode produkter til konkurransedyktige priser. Det er fantastisk å selge produkter som sikrer kundene kvalitet og besparelser flere tiår fremover i tid, samtidig som det sikrer produksjonen av mer grønn energi. SJ Sol har et sterk fokus på arbeidsrettighetene hos produsentene, samt. at produktene er High-end paneler som sikrer svært lang levetid og gir et lavere klimaavtrykk.

Teknologi

Produktene SJ Sol leverer er satt sammen av den nyeste teknologien med høy effektfaktor, samtidig som at den ypperste kvaliteten skal sikres. Teamet jobber kontinuerlig med å sette sammen topp moderne produkter for å sikre at kundene får den nyeste og beste teknologien. Solcellene er håndplukket med tanke på kvalitet og den nyeste shingled teknologi. Dette gir en effektfaktor på hele 23,1% på panelene. Den høye effektfaktoren gjør at panelene generelt sett produserer 15% eller mer strøm i løpet av året sammenlignet med andre produkter i markedet. Inverterne vi leverer inneholder selvsagt wifi og de nyeste oppdateringene for å sikre god funksjonalitet.

Kvalitet

Produktene som tas inn i porteføljen til SJ Sol er godt testet for å sikre at kunden får et bra sluttprodukt som varer. Panelene som er plukket ut har en produksjonsgaranti etter 30 år på 80%. Produktene SJ Sol plukker baserer seg på a-klassifiseringer for å sikre High-end paneler, invertere og tilbehør. Dette gjør at vi sikrer kunden produkter med ypperste kvalitet til konkurransedyktige priser. Produktene testes og utprøves nøye før det lanseres i produktsortimentet vårt. Produktene SJ Sol leverer har en 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Åpenhetsloven

SJ SOL AS sin informasjon om Åpenhetsloven. SJ Sol AS er et selskap med hovedkontor i Kristiansand og distribusjon i Flekkefjord/Kvinesdal. Vi leverer tjenester og grossistprodukter til hele Sør- Norge. SJ Sol leverer kvalitetsprodukter innen solcelle-segmentet til konkurransedyktige priser.

Produksjononen av produktene som SJ SOL AS tilbyr i sin portefølje er nøye plukket for å sikre at sluttforbrukeren får levert kvalitetsprodukter fra a-å. Produsentene som SJ SOL AS forhandler med befinner seg i 4 ulike disktrikter Shenzhen like ved Hong Kong, Sushan rett vest for Shanghai, Xiamen lilike ved Quanzhou og Shanghai. All produksjon finner sted mellom shanghai i Nord og Hongkong i sør. Fabrikkene er alle ISO 9001 og 14001 sertifisert, og produserer iht. det enkelte land regler og normer.

Produktene SJ SOL AS importerer omfatter Solcellepaneler, invertere, festanordninger, festmidler og tilhørende utstyr.

OECD har utarbeidet en veileder for aktsomhetsvurderinger, og åpenhetsloven er klar på at vurderingene skal gjøres i tråd med denne. Stegene i OECDs veileder kan oppsummeres slik:

SJ SOL AS tar åpenhetsloven på største alvor og har iverksatt nye rutiner som følge av aktsomhetsvurderinger i henhold til valg av underleverandører. Her står følgende parametre sterkt i fokus ILOs kjernekonvensjoner, menneskerettigheter, FNs barnekonvensjons.SJ SOL AS foretar i 2023 en rutinemessig kartlegging av hele leverandørkjeden for å forebygge og begrense avvik samt sikre at underleverandørene følger nye internasjonale standarder.

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Telefon:

Teknisk: 412 30 005

E-post:

post@sjsol.no