Om oss

Ofte stilte spørsmål

Vi i SJ Sol har utvidet våre varelager i Flekkefjord/Kvinesdal for å sikre at vi har varer på lager til enhver tid.

Et solcelleanlegg har en inntjeningsevne som gir inntekter til privathusholdningen eller bedriften som installerer dette.

Det er svært lurt å kartlegge hva som er forventet produksjon og inntjening. Vi i SJ Sol har spesialtilpassede programvarer hvor vi bistår våre kunder med å estimere produksjon, nedbetalingstid og nåverdiberegninger. Nettopp for å sikre kunden om at de gjør et godt kjøp. 

Dersom man kjøper solcelleanlegg av SJ Sol får man med monteringsveiledere og bruksanvisninger som er tilrettelagt for dette montasjearbeidet.  

Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring
av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Ja. Et solcelleanlegg har en inntjeningsevne som gir inntekter til privathusholdningen eller bedriften som installerer dette.

Det er svært lurt å kartlegge hva som er forventet produksjon og inntjening opp mot nedbetalingstid på et solcelleanlegg.

Ta kontakt med din bank og spør direkte. De fleste banker har et økt fokus på å gi grønt lån til sine kunder ettersom det gir banken en grønnere låneportefølje. Her er det gode muligheter for å få lavere lånerente.

Ja! Et solcelleanlegg er et tydelig satsningsområde i verden når det kommer til grønn energi.

Norge tilbyr nå tilskudd for alle privatpersoner som ønsker å installere solcelleanlegg på boligen sin. Denne støtten gis gjennom Enova. 

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/solcelleanlegg/

 

Dette avhenger av solcelleanlegget man installerer og strømleverandøren man signerer avtale med.

De fleste strømleverandørene kjøper strømmen som blir produsert på spot pris, men noen tilbyr pakker hvor man produserer inn i en strømbank. Da kan man bruke denne strømmen når man selv ikke produserer.

Et solcelleanlegg har en levetid på godt over 30 år. Produsentgarantien for våre paneler holder en produksjonsgaranti på hele 80% etter 30 år. Invertere har en produktgaranti på 10 år. Det må forventes å bytte ut invertere i løpet av solcelleanleggets levetid. Øvrige festemateriell og kabling beskyttes godt under panelene og skal derfor ha en svært lang levetid.

Det finnes ingen fasitsvar på montasjetiden, men halvparten av montasjearbeidet kan regnes som snekkerarbeid og den andre halvparten kan regnes som elektrikerarbeid med kabling og koblinger.

Ja, man skal vaske solcelleanlegget. Regnet gjør heldigvis mye av jobben for oss i Norge, men det er lurt å ta jevnlige befaringer på anlegget. Hyppigheten på vaskingen avhenger av hvor man bor med tanke på forurensning i luften. Det finnes en rekke vaskeartikler som kan benyttes.

Et solcelleanlegg består av solcellepanel, inverter, festemateriell, kabler, kabelgater, skilting og skinner.  

Ja Solcelleanlegg kan resirkuleres. Et solcelleanlegg består i all hovedsak av Aluminium, glass, silisium, plast og kopper. Dette er fire materialer som resurkuleres i dag.

Aluminium er 100% resirkulerbar

Glass er 95 % resirkulerbar

Silisium er over 85% resirkulerbar

Totalen utgjør at 95% av solcellepanelene kan resirkuleres og brukes på nytt

Ja, ifølge NEK standarden skal et solcelleanlegg jordes. Kabelen som benyttes for funksjonsjording skal merkes rosa.

Kabelen skal ikke merkes gul og grønn. Kabelen skal minimum være 4 kvadratskabel og i kobber.

Telefon:

Teknisk: 412 30 005

E-post:

post@sjsol.no