Om oss

Reklamasjon og Garanti

Reklamasjon:

Mangler og reklamasjoner må meldes inn innen 7 dager fra mottatt vare.

Meld inn mangel og reklamasjon på: post@sjsol.no

 

Kjøper må, dersom det foreligger en mangel, gi selger beskjed om at vedkommende vil
påberope seg mangelen, og reklamere på varen så fort det lar seg gjøre og innen rimelig tid etter at
mangelen ble oppdaget. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra
mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper
overtok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er
reklamasjonsfristen fem år.

Mottak av vare(r):

Kjøper skal ved mottak av bestilt vare undersøke at leveransen er i samsvar med
ordren, om det mangler innhold eller om varen har blitt skadet under transport. Ved feil, mangler eller
skader må dette meldes til og registreres av transportør innen 24 timer etter mottatt vare, for å ha rett til
dekte kostnader.

Tvister:

Klager rettes direkte til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i
minnelighet. Dersom partene ikke eniges, kan kjøper kontakte Forbrukertilsynet for råd og eventuell
mekling.

Garanti:

Kjøper har sine rettigheter ut fra ufravikelig lovgivning, i tillegg til garantier gitt direkte fra SJ
Sol og våre produktleverandører. 

Solcellepanel

Produksjonsgaranti på 30år og produktgaranti på 10år.

Festemateriell 

Produktgaranti på 10 år.

Invertere (Afore)

Produktgaranti på 5 år. 

* Øvrige produkter forholder vi oss til norsk kjøpslov.

 

Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring
av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en
registrert installasjonsvirksomhet.

Telefon:

Teknisk: 412 30 005

E-post:

post@sjsol.no